Начало
Органи
Актуална информация
Решения
За контакти
БАНКОВА СМЕТКА
Интернет връзки
МОЛБА ЗА ВПИСВАНЕ ДО АК
Вписани адвокати
Адвокатски колегии
За членове
English
<< Начало | Актуална информация |


ПРОТОКОЛ НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

2020-02-03 | ИК
П Р О Т О К О Л № 9 / 02.02.2020 година


Днес на 02.02.2020 година в 14:00 часа в гр. Кюстендил, членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове:
ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА – член;
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ – член;
и в присъствието на избраните от общото събрание на 25.01.2020 година неангажирани с изборния процес адвокати Асен Стоичков Икономов и Юлия Емилова Младенова-Гъргарова, обяви приключване на гласуването и краят на изборният ден.

- ИК обяви, че изборът е започнал в 09.00 часа на 02.02.2020 година и приключи в 14.00 часа на 02.02.2020 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 220 броя /двеста и двадесет броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 196 броя.
- Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 92 броя.

ИК пристъпи към отваряне на избирателната кутия, в присъствието на неангажираните с изборния процес адвокати Асен Стоичков Икономов и Юлия Емилова Младенова-Гъргарова. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като такива не бяха намерени.
Преброиха се намерените пликове , които са 196 / сто деветдесет и шест / броя.
След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините. Във всеки един от пликовете се съдържаше по една бюлетина. Празни пликове не бяха намерени.

ИК пристъпи към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за всеки отделен избор последователно.
І. Преброиха се подадените бюлетини за избор за органи на адвокатската колегия, както следва:


1. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ:

- общият броят на подадените бюлетини за членове на Адвокатския съвет – 196 / сто деветдесет и шест / броя.
- броят на действителните бюлетини -194 /сто деветдесет и четири /;
- броят на недействителните бюлетини – 2 броя /два броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 0 броя /нула броя/;

№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Камелия Тодорова Петрова 93
2 Мария Георгиева Чомакова 92
3 Станислав Генчов Ганев 99
4 Мария Тодорова Тодорова 94
5 Ани Петрова Караджинова-Кьосева 9
6 Ивайло Георгиев Алексиев 2
7 Антоанета Василева Агаджикова – Винарова 82
8 Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 79
9 Любчо Драганов Върбички 90
10 Константин Димов Дингозов 89
11 Анита Каменова Пешева-Пенева 93
12 Милети Василев Орешарски 93
13 Роза Василева Атанасова 3
14 Десислава Миладинова Златкова 95
15 Симеонка Асенова Велкова-Манова 11
16 Светлана Петрова Канева 91
17 Славка Симеонова Илиева 1
18 Кирил Йорданов Станчев 8
19 Ангел Иванов Ангелов 1


2./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ:

- общият броят на подадените бюлетини за членове на Адвокатския съвет – 196 / сто деветдесет и шест / броя.
- броят на действителните бюлетини -194 /сто деветдесет и четири /;
- броят на недействителните бюлетини – 2 броя /два броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 0 броя /нула броя/;

№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Ирена Асенова Кузманова-Пейчева 97
2 Албена Василева Симеонова 100
3 Рая Станиславова Иванова 99
4 Милети Василев Орешарски 14
5 Александър Борисов Тошев 87
6 Васил Миланов Велинов 75
7 Весела Димова Златанова 92
8 Ивона Райчова Павлова 89
9 Радка Веселинова Дамова 77
10 Елена Райчова Бозовайска 13
11 Камелия Тодорова Петрова 9
12 Емил Йорданов Атанасов 72
13 Кирил Йорданов Станчев 20

3./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД
- общият броят на подадените бюлетини за членове на Адвокатския съвет – 196 / сто деветдесет и шест / броя.
- броят на действителните бюлетини -186 /сто осемдесет и шест /;
- броят на недействителните бюлетини – 2 броя /два броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 8 броя /осем броя/;


№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Вася Пантелеева Пешева 84
2 Кирил Йорданов Станчев 102


4./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ , ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД:
- общият броят на подадените бюлетини за членове на Адвокатския съвет – 196 / сто деветдесет и шест / броя.
- броят на действителните бюлетини -192 /сто деветдесет и две /;
- броят на недействителните бюлетини – 4 броя /четири броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 0 броя /нула броя/;


№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Николай Любенов Николов 2
2 Мария Апостолова Здравкова 89
3 Василка Кръстева Софрониева – Костадинова 95
4 Валентин Георгиев Стефанов 79
5 Юлия Илиева Динева-Комисарова 83
6 Илиян Георгиев Хаджийски 88
7 Илияна Боянова Димитрова 81
8 Михаела Ясенова Крумова 80
9 Любомир Пенев Стоилков 88
10 Кирил Йорданов Станчев 29
11 Здравко Бойков Василев 11
12 Мария Георгиева Чомакова 16
13 Роза Василева Атанасова 63
14 Радка Веселинова Дамова 7
15 Елена Райчова Бозовайска 3
16 Камелия Тодорова Петрова 11
17 Емил Йорданов Атанасов 6
18 Красимир Любомиров Петров 69
19 Любчо Драганов Върбички 20
20 Десислава Василева Иванова 93
21 Румяна Василева Русимова 90


Заседанието приключи в 21.00 часа


Председател:........................................
(Росица Борисова)1.член:……..............................

(Инна Златанова)2.член:…………..……………………
(Евтим Малоселски )


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Кюстендил | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz