Начало
Органи
Актуална информация
Решения
За контакти
БАНКОВА СМЕТКА
Интернет връзки
МОЛБА ЗА ВПИСВАНЕ ДО АК
Вписани адвокати
Адвокатски колегии
За членове
English
<< Начало | Актуална информация |


РЕШЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

2020-02-03 | ИК
Р Е Ш Е Н И Е
на основание протокол №9/02.02.2020г.

Днес на 02.02.2020 година в 21:00 часа в гр. Кюстендил, членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА – член;
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ – член;

След отчитане на резултатите от изборния ден и Протокол №9/02.02.2020 г., в който се обявяват резултатите от изборите за органи на Адвокатска колегия – гр. Кюстендил на осн. чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от Закона за адвокатурата, Изборната комисия обявява с нарочно решение:

1. ОБЯВЯВА за спечелили в качеството си на членове на АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ:
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Станислав Генчов Ганев 99
2 Десислава Миладинова Златкова 95
3 Мария Тодорова Тодорова 94
4 Камелия Тодорова Петрова 93
5 Анита Каменова Пешева-Пенева 93
6 Милети Василев Орешарски 93

2. ОБЯВАВА за резервни членове на АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Мария Георгиева Чомакова 92
2 Светлана Петрова Канева 91

3. ОБЯВЯВА за спечелили в качеството си на членове на Контролния съвет:
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Албена Василева Симеонова 100
2 Рая Станиславова Иванова 99
3 Ирена Асенова Кузманова-Пейчева 97
4 Весела Димова Златанова 92
5 Ивона Райчова Павлова 89

4. ОБЯВЯВА за спечелил в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД:

КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ – получил 102 броя /сто и два броя/ действителни гласове;

5. ОБЯВЯВА за спечелили в качеството си на членове на ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД:
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Василка Кръстева Софрониева-Костадинова 95
2 Десислава Василева Иванова 93
3 Румяна Василева Русимова 90
4 Мария Апостолова Здравкова 89
5 Илиян Георгиев Хаджийски 88
6 Любомир Пенев Стоилков 88Решението за обявяване на резултата от избора ще се обяви на публично място в адвокатския съвет на 03.02.2020 г. и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 7 ЗА.

Председател:........................................
(Росица Борисова)


1.член:…….............................
(Инна Златанова)


2.член:…………..……………………
(Евтим Малоселски )


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Кюстендил | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz